Tjänar du på regeringens statsbudget för 2018?

Regeringen har alldeles nyligen presenterat sitt förslag till statsbudget för 2018 (den så kallade höstbudgeten). Som vanligt finns en hel del förslag som kommer att påverka privatekonomin, men den här gången är de kanske lite fler än vanligt. En anledning kan tänkas vara att 2018 är valår, och den sittande regeringen vill göra ett avtryck som de röstande har med sig när de går till valurnorna. En annan anledning, som framför allt kommer av de enligt regeringen starka statsfinanserna, är att det finns utrymme för reformer för en stärkt privatekonomi för de svagaste i samhället. Här listas de för din privatekonomi viktigaste förslagen.

Barnfamiljer och studerande

Den nyhet som har presenterats med de största rubrikerna i media är den om att barnbidraget höjs med 200 kr per barn och månad. Det nya barnbidraget kommer att införas den 1 mars 2018 och då kommer alla barnfamiljer att få 1250 kr per barn. Även studerande kommer att få mer i plånboken. Studiemedlen höjs nämligen med omkring 300 kr. Denna ändring träder i kraft den 1 juli.

Studerande på högstadium och gymnasium får en extra present från regeringen. Det handlar om gratis kollektivtrafik under sommarmånaderna.

För den som är ensamstående förälder blir det ännu lite mer i plånboken eftersom underhållsstödet höjs. Om barnet är mellan 11-14 år blir tillägget 150 kr per månad. För barn 15 år eller äldre är tillägget 350 kr.

Transporter

De flesta transporter kommer att bli dyrare under 2018. För det första höjs fordonsskatten för nya bilar som har högre utsläpp än genomsnittsbilen. Att notera är att denna tuffare beskattning gäller för bilar som köps från och med den 1 juli 2018. För det andra blir det dyrare att flyga, särskilt för den som reser utanför Europa. Ett exempel på hur skatten slår är att en resa tur och retur till USA från Sverige kommer att kosta 800 kr mer än vad den gör nu.

Att regeringen höjer skatten för bränsletörstiga bilar är ett led i en klimatanpassning av fordonsflottan. Den som köper en miljöbil har istället möjlighet att få en bonus, detta upp till 60 000 kr.

Högre skatt på ISK och kapitalförsäkring

Regeringen föreslår att skatten ska höjas på både investeringssparkonton och kapitalförsäkringar. Det är en i procent liten höjning, men eftersom skatten tas ut som en schablon på hela beloppet på kontot, oavsett om värdet har ökat eller inte, kan den bli kännbar. För övrigt är detta den andra höjningen sedan införandet. Kritiska röster menar att höjningarna är onödiga i sig men också att de skapar osäkerhet kring hur sparformen kommer att fungera i framtiden.

Ersättningar

Både pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa får en del av regeringens kaka i form av höjda ersättningar. Till exempel höjs bostadstillägget med 470 kr per månad. Ett annat noterbart förslag är att de som har sjuk- och aktivitetsersättning får lägre skatt och ett ytterligare är att garantiersättningen höjs.

Pensionärerna är kanske de största vinnarna på regeringens budgetförslag, dels på grund av bostadstillägget och dels tack vare att skatteklyftan mellan pension och förvärvsinkomst minskar.