Allmänna villkor

allmänna villkor för microlån som smslån och snabblån

Allmänna villkor, eller lånekrav, för microlån är en uppsättning ganska låga trösklar som du måste kliva över för att kunna få låna. Det handlar framför allt om de krav du ser listade nedan. Brister det på en enda punkt kan långivaren inte handlägga din ansökan.

  • Din ålder
  • Om du är svensk medborgare
  • Att du måste kunna legitimera dig
  • Din inkomst
  • Skuldsaldo hos Kronofogden
  • Betalningsanmärkningar

Ålder och medborgarskap

Lånekraven kring ålder och medborgarskap är mycket grundläggande. En långivare som ger ut microlån kan (lagligen) nämligen bara låna ut till myndiga svenska medborgare. Ofta kan kraven specificeras lite ytterligare, till exempel kring att medborgarskapet ska ha varit giltigt i ett år eller mer och/eller att minimiåldern är 20 år.

Kopplat till frågan om medborgarskap kan vi nämna att det krävs att du har ett svenskt bankkonto och ett registrerat svenskt telefonnummer till din mobil. Båda dessa krav har dubbla funktioner. Primärt används de i själva ansökan samt administrationen av utbetalningen. För det andra fungerar de som verktyg när du ska legitimera dig. För ett microlån kan du legitimera dig via telefon, e-legitimation (BankID och mobilt BankID) eller direktkoppling till bankkontot (via tjänsten Instantor). Kan du inte bevisa vem du är med hjälp av någon av dessa metoder kan din låneansökan heller inte handläggas.

Din inkomst

All långivning är förenad med en viss risk. Låntagaren kan ju råka ut för något som gör att han eller hon inte kan betala. Det kan också vara så att låntagaren rätt och slätt underlåter att uppfylla sin betalningsskyldighet. Dessa två risker är svåra för långivaren att förutse, men riskerna generellt kan reduceras genom att långivaren säkrar att låntagaren på månadsbasis har tillräckligt med fria kontanter att betala tillbaka med. För att inte behöva hantera en mängd avslag i onödan sätter de flesta långivare upp ett minimum för årsinkomsten. En slags standard är 50 000 kr för mindre lån (till exempel 1000-2000 kr) och 120 000 kr för större belopp (till exempel 10 000 kr). Når din deklarerade inkomst inte upp till minst minimigränsen blir det förmodligen avslag direkt. Har du nya inkomster för året, som alltså inte syns i deklarationen, kan du dock presentera dem och få dem tillgodoräknade.

Betalningsanmärkningar och skuldsaldo

Du kan aldrig ansöka om ett microlån om du har ett skuldsaldo. Om du har betalningsanmärkningar kan du emellertid få möjlighet att låna. Information om hur respektive långivare ser på förekomsten av betalningsanmärkningar kan du enkelt hitta på webbplatsen. För mer information kring microlån och betalningsanmärkningar, se vår sida om kreditvärdighet.

Olika villkor för olika lånebelopp

En långivare kan ta större risk med utlåningen av ett litet belopp än vad som är möjligt med ett större belopp. Av den anledningen finns det långivare för microlån som ställer upp olika allmänna grundkrav beroende på hur mycket du vill låna. Vill du till exempel låna 500 kr kan det vara så att du blir beviljad ditt lån trots att du inte har en deklarerad inkomst. Vill du i stället låna 3000 kr kan du vara säker på att långivaren kommer att kräva dokumenterad inkomst. För större belopp än så kan långivaren sätta ett ännu högre inkomstkrav. Dessutom kan anges att minimiåldern är 20 eller 21 år.