Fakta

fakta om microlån

Microlånet är ett utskällt lån med låg status. Samtidigt fyller bevisligen lånetypen en funktion då den begagnas av flera procent av befolkningen varje år. Här presenterar vi lite fakta och statistik kring microlån. En stor del av statistiken nedan kommer från underlag från Svenska Konsumentkreditföretagen, en branschorganisation som samlar långivare inom microlån.

Vem tar microlån?

Det snabba, men kanske inte så upplysande svaret, är att lånandet är ganska utspritt över åldrarna. Åldersgrupperna 26-35 år och 36-45 år är visserligen överrepresenterade, men även äldre personer utnyttjar i ganska stor utsträckning den möjlighet att få ett snabbt lån som microlån innebär.

Genomsnittsåldern för låntagarna under 2015 var cirka 37 år. Det är en siffra som är ganska långt från den allmänna bilden. Många, om inte de flesta, är av uppfattningen att det endast är unga som ansöker om microlån, men så är det alltså inte.

Hur är det då med inkomsten? Är det bara låginkomsttagare som ansöker om microlån, såsom medias rapportering vill få oss att tro? Klart är att de flesta som har högre inkomster och/eller sparat kapital förmodligen inte har behov av att ansöka om ett lån på ett mindre belopp, men det är många av de faktiska låntagarna som med råge klarar av det krav på lägsta inkomst (normalt 100 000 – 120 000 kr per år) som långivarna ställer upp. Medelinkomsten för låntagarna under 2015 var cirka 21 000 kr per månad.

Antal kunder och antal smslån

SKEF:s medlemsföretag hade under 2015 strax över 130 000 olika kunder. Eftersom inte alla långivare har tagit plats under organisationens tak, är siffran i verkligheten något högre. Den könsuppdelade statistiken torde dock visa en i närmast korrekt bild. Män är något överrepresenterade, men skillnaden är inte stor. SKEF anger att andelen manliga kunder var 52,7% under 2015.

Antalet fakturor totalt under året var ungefär 650 000 stycken. Det betyder inte att antalet lån var precis lika många, detta eftersom vissa microlån betalas tillbaka över två eller fler fakturor.

Hur många hamnar hos Kronofogden?

Det är en vanlig missuppfattning att det är en stor mängd av dem som ansöker om och blir beviljade ett microlån som snart hamnar hos Kronofogden. Med tanke på lånets art och grundvillkoren är det ofrånkomligen så att fler ärenden om microlån kommer att gå till Kronofogden än vad som gäller för exempelvis ett bolån, men siffrorna är inte särskilt dramatiska. I SKEF:s statistik går att utläsa att 4,75% av fakturorna under 2015 gick till Kronofogden.

En förklaring till den relativt låga andelen ärenden hos Kronofogden kan vara att långivarna är noga med sina kreditkontroller för att se om de potentiella låntagarna kan betala tillbaka. Andelen avslag är faktiskt större än andelen beviljade lån.

Micro är inte bara smslån

Micro, med SI-prefixet ”µ”, är ju inom bland annat matematik en mycket liten enhet – en miljondel närmare bestämt. Riktigt så obetydligt är inte ett microlån. För några år sedan översteg maxbeloppen visserligen sällan 3000-4000 kr, men idag finns möjligheten att ansöka om microlån på upp emot 15 000 kr. Denna lånetyp har alltså blivit ett snabbare och enklare alternativ till de mer stelbenta privatlånen. Den som behöver låna 1000 kr kan göra det med ett microlån med en betalningstid på en månad. Den som i stället behöver låna 10 000 kr kan ta ett lån med två månadsbetalningar. Medellånet 2015 var för övrigt på ungefär 4200 kr.