Kreditvärdighet

För att bli beviljad ett microlån krävs att du har en tillräckligt god kreditvärdighet. Långivaren jämför dina uppgifter mot en färdig mall och det gäller att det blir grönt ljus i jämförelsen för att du ska få ta del av möjligheten att låna snabbt.

Hela processen med att undersöka din kreditvärdighet för microlån som till exempel ett sms-lån tar normalt bara någon millisekund. Det samma gäller när du vill låna pengar utan kreditupplysning. Det mesta är nämligen automatiserat. Långivaren inhämtar uppgifter automatiskt från ett kreditupplysningsföretag och dessa jämförs med mallen. Det är av den anledningen som du kan få ett omedelbart preliminärt besked ”direkt på skärmen”. Under ytan sker dock en hel del, och vi ska här presentera vad som bygger upp din kreditvärdighet.

Det handlar främst om tre saker, nämligen:

  • Betalningsanmärkningar
  • Utestående krediter
  • Typ av krediter

Du kan läsa en del om detta i långivarens allmänna villkor och i långivarens erbjudande.

Betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar lyser upp som röda varningslampor i din kreditupplysning och de påverkar din kreditvärdighet på ett avgörande sätt. Hos en del långivare utgör förekomsten av betalningsanmärkningar ett skäl för automatisk gallring. Har du en eller flera anmärkningar är det helt enkelt stopp för möjligheten att låna. Andra långivare är inte lika strikta, men då får du samtidigt på ett eller annat sätt betala mer för ditt microlån.

Utestående krediter

Om du har en omfattande samling krediter enligt uppgifterna långivaren får fram via kreditupplysningen är det direkt negativt för din kreditvärdighet. Anledningen är ganska solklar; en ny långivare konkurrerar med befintliga kreditgivare om din disponibla inkomst. Det är fullt möjligt att du har ett betydande ekonomiskt utrymme att betala för ytterligare ett lån, men det är lätt hänt att den nya långivaren ställer sig något skeptisk till att låna ut till dig. Har du å andra sidan en mycket begränsad samling krediter, eller kanske är helt skuldfri, är det mycket positivt.

Typ av krediter

Alla typer av krediter och lån är olika. Till exempel har de olika syften och olika krav på säkerheter. De representerar också implicit eller explicit olika lånebeteenden. Det går, lite grovt, att rangordna de olika typerna av krediter utifrån hur en långivare bedömer dem i sin kreditkontroll. Nedan är en rangordning som utgår från vilken vikt en långivare tillmäter respektive lånetyp när det handlar om riskfaktorn.

1. Bolån
2. Bilån, båtlån, MC-lån med mera
3. Privatlån
4. Kreditkort, kontokrediter
5. Microlån som sms-lån och snabblån

Bolån, fordonslån och ett eller ett par privatlån påverkar normalt inte långivarens uppfattning om din kreditvärdighet, förutsatt att betalningar av amorteringar och räntor inte tar en mycket stor del av din disponibla inkomst i anspråk. Ett antal kreditkort, kontokrediter och microlån kan dock i väsentlig utsträckning påverka dina möjligheter att få låna. Dessa typer av krediter pekar nämligen på ett lånebeteende som kan uppfattas som mer riskfyllt.

Kredithistorik

Sist men inte minst ska vi nämna något om begreppet kredithistorik. Kredithistoriken är en sammanfattning av dina lån och krediter de senaste åren. Här ingår alla de tre ovan diskuterade punkter. Att vi tar upp den som en separat punkt beror på att man från kredithistoriken som helhet kan få ut en så kallad kreditscore, som fungerar som ett snabbt mått på din kreditvärdighet. Långivare som ger dig automatisk respons på en ansökan använder sig ofta av kreditscore.

Din kreditscore kan antingen anges som en procentsats för risken för att du inte kan betala (ju lägre siffra, desto bättre), eller som en siffra på mellan 1-100 (100 är bäst). Vilket resultat som presenteras för långivaren beror på vilket kreditupplysningsföretag som anlitas.