Nya regler om rätt till lika lön

Debatten om löner och skillnader i löner är en debatt som ständigt är på tapeten. Visst är det för många en självklarhet person A och person B som utför samma arbete också ska få lika mycket betalt för det utförda arbetet, oavsett kön och även oavsett om arbetet utförs på olika platser. Trots det logiska och självklara i det mycket enkla resonemanget har det inte funnits någon allmän lag eller princip som har sagt att det faktiskt ska vara så. Man har helt enkelt fått förlita sig på arbetsgivare sunda förnuft och moral.

Fram tills alldeles nyligen. Nu har en princip slagits fast som innebär att EU-medborgare som är på tillfälligt jobb i ett annat EU-land har möjlighet och framför allt rätt att kräva bättre arbetsvillkor. För att förtydliga den nya principen ges här ett exempel:

Person A är kunnig elektriker och arbetar på ett medelstort företag i Sverige. Samma företag finns även i ett flertal olika länder runt om i Europa och det visar sig att person A behövs i låt säga Frankrike och kommer således att skickas dit. I Frankrike är lönen för detta arbete något lägre än den är Sverige och fram tills alldeles nyligen var detta någon som person A hade fått acceptera.

I och med de nya reglerna kommer person A och alla andra i dennes situation kunna kräva samma lön som man fått i Sverige, eller vilket land person A nu skulle kunna tänkas komma ifrån. Lika lön för lika arbete, helt enkelt.