E-Kronan på gång?

Under hösten 2017 lades ett förslag från Riksbanken fram gällande en implementering av elektroniska svenska pengar, den så kallade e-kronan.

Förslaget grundar sig i att användningen av de klassiska, fysiska mynten har sjunkit kontinuerligt under en längre tid nu och att man inte längre ser ett lika stort behov av att behålla dem i samma utsträckning som man har haft dem tidigare. Om man tänker tillbaka på själv till exempel, så är det säkert en hel del som har någorlunda svårt att erinra sig den senaste gången man betalade någonting med sedlar och mynt. Idag sker en klart övervägande majoritet av alla transaktioner med antingen betalkort alternativt med nya betalfunktionen swish.

Det här projektet från Riksbanken är ännu i sin linda och det beräknas inte vara fullständigt klart förrän i slutet av nästa år, alltså år 2019. Projektet ämnar inte heller att helt och hållet ta bort de fysiska mynten, e-kronan skulle snarare fungera som ett slags komplement till kontanter.

I och med att projektet fortfarande nytt så finns det en hel del frågor som Riksbanken ännu inte har några ordentliga svar på. Till exempel på frågan hur en e-krona kommer att se ut svarar de, på sin egen hemsida, att det har man ännu inte tagit ställning till. ”Det finns olika tekniska lösningar men en tänkbar teknik är att e-kronorna finns på ett kort som går att använda i butiker, på samma sätt som med dagens bankkort. En annan är att ha en betalningsapplikation i mobiltelefonen”. Med andra så skiljer sig i nuläget e-kronan knappt alls från hur man hanterar pengar idag. Men som sagt, projektet har nyss börjar och under det följande ett och halvt året kommer mycket att hända och många frågetecken rätas ut till utropstecken.