Är en effektiv ränta på 1000% rimlig?

Är en effektiv ränta på 1000% rimlig?

Frågan om huruvida microlånens räntenivåer i allmänhet kan sägas vara försvarbara kommer förmodligen att diskuteras så länge som denna typ av lån existerar. Utomstående kommer alltid att argumentera för att räntorna är skyhöga medan långivarna kommer att framföra att fri prissättning råder och att det uppenbart finns en efterfrågan på korta konsumentkrediter. Prissättningen är idagLäs mer omÄr en effektiv ränta på 1000% rimlig?[…]