Här finner du a-kassans nya nivåer

Från den 13 april 2020 har regeringen beslutat att tillfälligt höja nivåerna för ersättning i arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan). De har också justerat kraven så att allt fler omfattas av a-kassan. Detta efter den omfattande våg av varsel och arbetslöshet som just nu drar över landet.

Det som förändrats är att grundersättningen, dvs. det vill säga det lägsta belopp som går att få, höjs. Samtidigt höjs också takbeloppet i samma försäkring, dvs. det högsta belopp som går att få från a-kassan. Det sätts även in en lägstanivå för de som arbetat deltid. Den gäller för de som inte har varit medlemmar i a-kassan tillräckligt länge för att få den inkomstbaserade försäkringen.

De ändringar som genomförts är dock endast tillfälliga, och i dagsläget gäller de från den 13 april 2020 till och med den 3 januari 2021. Datumet kan dock komma att skjutas fram vid behov.

Så här ser ändringarna ut

  • Höjt grundbelopp i arbetslöshetsförsäkringen – För den som arbetat heltid och därefter blivit arbetslös, kommer grundbeloppet att höjas från 365 kr till 510 kr per dag. Om man istället blivit arbetslös efter att ha arbetat deltid, kommer beloppet att minska proportionerligt.
  • Höjt takbelopp i arbetslöshetsförsäkringen – Under de första hundra ersättningsdagarna kommer den högsta summan som utbetalas att höjas från 910 kr till 1 200 kr per dag.
  • Höjd lägstanivå i arbetslöshetsförsäkringen – För den som inte varit medlem i a-kassan tillräckligt länge för att få beräkna a-kassan utifrån sin inkomst, men ändå uppfyller övriga villkor, införs en lägstanivå på den summa som betalas ut. Denna dagpenning sätts till 255 kr per dag, det vill säga ett halvt prisbasbelopp, och omfattar de som arbetat mindre än halvtid.

Det har även sedan tidigare inkommit förslag från regeringen om att frilansare ska kunna vila sitt företag och kunna ta ut a-kassa under tiden, men det är inget som det har beslutats om ännu.