Företagslån

företag lånar pengar

Företagslån är ett brett begrepp för krediter som ett företag kan använda antingen för den löpande driften eller för investeringar (eller både och). De vanligaste typerna av krediter för företag är företagslån utan säkerhet samt kontokrediter kopplade till transaktionskonton.

Det finns emellertid också andra typer av företagslån, däribland microlån. Ser vi till utbudet i Sverige är det staten själv som har lagt beslag på idén med microlån för företag. Via statliga Almi kan egenföretagare utan några andra anställda än sig själva (det vill säga så kallade mikroföretag) ansöka om microlån för att klara finansieringen den första tiden.

Företagsfinansiering via Almi

Almi är ett statligt företag med inriktning som har till uppdrag att främja tillväxt i näringslivet. Det gör man både genom finansiering och rådgivning. Almi riktar sig till både större och mindre verksamheter, men det är inte storleken på bolaget som avgör om Almi kan hjälpa till eller inte. Snarare är det huruvida den investering Almi gör i form av finansiering och/eller råd kan räknas ge utveckling i form av till exempel en ökad omsättning och/eller fler anställda.

De bidrag och finansieringsmodeller Almi kan erbjuda beror i huvudsak på i vilket skede det aktuella företaget befinner sig. Nya företag, som har svårt att få finansiering via de vanliga kanalerna på grund av den obefintliga kredithistoriken, kan till exempel ansöka om ett Almi Mikrolån. Detta lån är till för att ge företaget kapital för uppstartsfasen då kostnaderna kan vara många medan intäkterna är blygsamma. Detta microlån uppgår till 200 000 kr och löper med förhållandevis generösa villkor. Till exempel är räntan i den lägre delen av spektrat. Det går också att ansöka om amorteringsfritt de första 12 månaderna.

En annan typ av företagslån via Almi är det som kallas just ”Företagslån”. Det lånet är avsett för att finansiera till exempel produktutveckling eller investeringar i produktionsanläggningar. En tredje typ är Tillväxtlån som syftar till att stödja utveckling av affärsidéer och innovation.

Kiva – microlån i utvecklingsländer

Tittar vi globalt finns det givetvis organisationer som kan jämföras med exempelvis Almi i många länder. Det finns också mer globala aktörer och ett par av dem inriktar sin verksamhet mot microlån i utvecklingsländer. En av de mer kända aktörerna är Kiva.

Kiva fungerar som en låneplattform för långivare som vill stödja entreprenöriella initiativ i fattiga länder. Den som vill låna ut registrerar sig först som medlem på Kiva på nätet. Sedan gäller det att välja ut en låntagare och göra en överföring, till exempel via kort. Denna typ av microlån för utveckling har visat sig vara en succé, och sedan 2005 är det över 2,1 miljoner personer i de fattigare delarna av världen som med hjälp av microlån från andra privatpersoner världen över har fått finansiering. Genom Kiva finns möjlighet att få hjälp med att starta en egen verksamhet, investera i en befintlig rörelse, investera i hjälpmedel och utrustning för bättre hälsa, renovera hus, köpa boskap, med mera.

En liknande organisation som Kiva är Adra, som är en kristen organisation som bedriver välgörenhet i 130 länder. Tyngdpunkten ligger på humanitär hjälp i fattiga länder, särskilt efter naturkatastrofer, men man har också en verksamhet inom microlån. Hittills har verksamheten inriktats på Sydostasien med Bangladesh som nav.