Är en effektiv ränta på 1000% rimlig?

Frågan om huruvida microlånens räntenivåer i allmänhet kan sägas vara försvarbara kommer förmodligen att diskuteras så länge som denna typ av lån existerar. Utomstående kommer alltid att argumentera för att räntorna är skyhöga medan långivarna kommer att framföra att fri prissättning råder och att det uppenbart finns en efterfrågan på korta konsumentkrediter.

Prissättningen är idag helt fri. Emellertid finns indikationer på att regeringen kommer att inskränka långivarnas handlingsfrihet i framtiden. Om, eller snarare när det sker, kommer en del långivare förmodligen att få lägga om kursen, men överlag blir nog förändringarna på utbudssidan ganska små.

Vad är en rimlig ränta?

Frågan är då vad en rimlig ränta för microlån för konsumenter kan tänkas vara. Går det över huvud taget att sätta en siffra? Enligt grundläggande ekonomi sätts räntan utifrån en lång rad faktorer, där risk och krav på avkastning är de två främsta. Vi ska inte gå in på detaljerna, men det är bra att hålla i bakhuvudet att ett smslån är mer riskfyllt för en långivare än vad exempelvis ett bolån är. Risken ligger implicit i att en person som behöver låna ett mindre belopp i de allra flesta fall har en svag ekonomi.

Just att den genomsnittlige låntagaren har en svag ekonomi är något som framförs av såväl kritiker till microlån som långivarna. Kritikerna menar att långivarna utnyttjar låntagarna medan långivarna framför att man genom sina tjänster faktiskt hjälper dem som har en mer utsatt ekonomi.

Vilken grupp som kan sägas sitta inne på rätt svar är öppet för diskussion, men klart är att allt inte är svart eller vitt. Efterfrågan på korta konsumentkrediter är ju stor, och den växer ständigt.

Vem vill betala 1000% i ränta?

Det finns microlån som löper med en effektiv ränta på 1000% eller mer. Det är givetvis ett astronomiskt tal, men det innebär inte att en låntagare måste betala en lånekostnad på tio gånger lånebeloppet. Effektiv ränta beskriver nämligen årsräntan som om microlånet hade rullats vidare varje månad med ränta utan att några återbetalningar skulle ha kommit in. Den effektiva räntan blir därmed gravt missvisande för de flesta typer av microlån.

Exempel: Du lånar 4000 kr med 30 dagars återbetalningstid och får betala 1000 kr i räntor/avgifter. Din faktiska kostnad för lånet är 25%, men tittar du på den effektiva räntan för lånet blir den långt över 1000%, 1410,33% närmare bestämt.

En ränta på 1000% är naturligtivs inte rimlig, men en faktisk månadsränta på 25% är en helt annan sak. Långivaren tar en högre risk för konsumentkrediter och det avspeglas i prissättningen.