A-kassan av stor vikt för ekonomin vid arbetslöshet

A-kassan är ett ekonomiskt skydd som träder in vid arbetslöshet. För att ha tillgång till denna måste du vara medlem i en arbetslöshetskassa och uppfylla vissa krav som ställs. På så sätt är du garanterad ersättning vid arbetslöshet om upp till 80 procent av din tidigare inkomst. Det gör alltså att ditt inkomstbortfall inte blir lika markant som det annars hade kunnat bli.

Om du inte är medlem i någon a-kassa utgår endast ett grundbelopp som vid en tidigare hundraprocentig anställning ligger på 11 220 kronor. Det är därför viktigt att skydda sin ekonomi genom att vara medlem i a-kassan, även om du inte tror att du kommer bli uppsagd inom kort.

Coronapandemin har påverkat ekonomin i landet rejält, och det är många som blivit arbetslösa i dess spår. Enligt en analys från Swedbank är endast 8 av 10 arbetstagare medlemmar i en a-kassa – något som för de flesta är skillnaden mellan att få ihop ekonomin eller inte, vid ev. arbetslöshet.

Läs mer: Här finner du a-kassans nya nivåer

Kvinna med kartong som blivit uppsagd

Stora ekonomiska skillnader med eller utan a-kassa

För en person som är medlem i a-kassan är det möjligt att få en ersättning på maximalt 26 400 kronor i månaden, innan skatt. För den som inte är medlem ligger istället det maximala bidraget på 11 220 kronor per månad, innan skatt. Det innebär att en person som endast är berättigad grundbidraget kan få det väldigt svårt ekonomiskt – särskilt om man är ensamstående.

Om man har någon att dela den ekonomiska bördan med underlättar det naturligtvis. Samtidigt blir det en rejäl försämring av den gemensamma ekonomin. Ponera att även den sammanboende drabbas av arbetslöshet och inte är medlem i en a-kassa – som gjort för en ekonomisk kollaps.

Att vara medlem i en a-kassa är inte särskilt ekonomiskt betungande. Alla a-kassor har sina egna månadskostnader, men normalt sett brukar det röra sig om någon eller några hundralappar i månaden. Jämföra försäkring med tanke på hur ekonomin kan komma att se ut vid arbetslöshet.

Det är också viktigt att gå med i a-kassan i tid, eftersom man behöver ha varit medlem under en viss tid innan man har möjlighet att beviljas inkomstbaserad arbetslöshetsersättning.